michielovertoom.com

CV Chronologisch • 18 Jan 2009

Terug naar CV of verder naar thematisch of technologisch overzicht

2007-2011 In dienst - Learnit
2001-2006 Freelance
2000-2000 Sabbatical
1998-1999 In dienst - KPN Telecom
1989-1997 Freelance
1986-1988 In dienst - Computer Uitwijk Centrum
1980-1984 Thorbecke Atheneum (VWO B), Groningen
1976-1979 Praedinius Gymnasium, Groningen

Details

Opmerking: Dit detailoverzicht is al lang niet meer bijgewerkt. Ik schat het na de winter van 2012 bijgewerkt te hebben.

Remark: This list hasn't been updated in 8 years. I expect to rework it after the winter of 2012.

 

2004  LearnIT, Amsterdam

Databasebeheertool om bestand met cursussen handig te kunnen aanpassen, met name specifieke WYSIWYG functionaliteit m.b.t. HTML opmaak. (C++Builder, SQL, ADO).

 

Schmalhausen Holding BV, Tricht

ActiveX control (iPiWebTools) voor toepassing in online bestekservices. Deze services ondersteunen schrijvers van bouwbestekken. (C++Builder, COM, JavaScript).

 

Historische Uitgeverij, Groningen

Uitbreidingen aan bestaande dynamische website (zie verderop): bestelsysteem voor boekhandels, zoeksysteem. (PHP, MySQL).

 

 

2003  Birds, Velserbroek

Birds is een bureau dat ondermeer online bestekservices ontwikkelt voor fabrikanten van bouwmaterialen. Met deze services kunnen bestekschrijvers op een makkelijke manier bestekposten online aanklikken en in hun bestek plaatsen. Ik verrichte voor hen een kort onderzoek om te bepalen of er voor de gevolgde werkwijze wellicht handiger alternatieven voorhanden waren.

 

INUS GmbH, Furth-Im-Wald

Deze opdracht betrof het schrijven van een systeem dat (volgens de theorie van INUS althans) advies kan geven over allergieen, omgevingsgifstoffen, anti-aging, vitamines en nog wat aanverwante medische onderwerpen. De proefpersoon vult een aantal electronische formulieren in, waarna het systeem de waardering en analyse doet. (PHP, SQL).

 

Oomen / Rioolinspectie programma, Sprundel

Eerder schreef ik voor Oomen een viewer waarmee rioolinspectiebestanden bekeken kunnen worden. In 2003 werd ik gevraagd om ook het programma waarmee de inspecties gedaan worden te schrijven. Dit programma draait in de inspectiebussen en moet een veelheid van hardware aansturen, zoals de meetapparatuur, videoapparatuur en MPEG kaarten. Het stelt de inspecteur in staat om zich te concentreren op de rioolinspectie, en toch volgens een bepaalde standaard schaden aan het riool te registreren. (C++Builder).


Het interieur van een inspectiebus

 

OPO Smallingerland, Drachten

Voor OPO schreef ik OPODOC, een eenvoudig online CMS (content management systeem) dat vanuit de centrale OPO-organisatie voor de aangesloten scholen beschikbaar wordt gesteld. Het integreert op een bepaalde manier in een omhullende site, die we niet vonden in andere low-cost CMS'en.
OPODOC stelt scholen in staat om documenten (foto's, teksten, andersoortig materiaal) zelf te uploaden naar de centrale site en al dan niet publiekelijk beschikbaar te stellen. Elke school heeft een eigen opslaggebied, dat eventueel nog verder in mappen onderverdeeld kan worden. (PHP).

 

 

2002  Historische Uitgeverij, Groningen

Omdat de medewerkers van deze uitgeverij graag zelf hun eigen site willen kunnen onderhouden, maar geen HTML codes willen schrijven, heb ik een dynamische site ontwikkeld (deze is nog in constructie). De site werkt met PHP scripts en haalt z'n data uit een MySQL database. Het geheel is gehost bij Vuurwerk. Een dynamische website heeft grote voordelen boven een statische. Bij een globale wijziging van de site hoeft er meestal alleen maar op één plaats een template of een stylesheet aangepast te worden. Hetzelfde geldt voor een nieuwe functionaliteit op elke pagina, zoals een 'internationale bestellink'. Was de site statisch geweest, dan zou zoiets wijziging van 100 pagina's inhouden, een vervelend werkje. (PHP, MySQL, PHPLib templates, CSS).

 

Oomen,  Sprundel

Voor Oomen heb ik een programma gemaakt, de zg. OomenViewer, dat zij aan hun klanten geven om riool-opnamen mee te bekijken. Riolen hebben doorlopend controle nodig om te kijken of ze niet dichtgeslibt of verzakt zijn, of andere gebreken vertonen. Hiertoe rijdt een klein karretje door het riool, met daarop een beweegbare camera gemonteerd. Een PC in de meetwagen neemt een video in MPG formaat op op de harddisk, en de operator typt een schadecode in zodra hij een onregelmatigheid in het riool ziet. De schadecode (en de plek in het riool en op de video) wordt opgeslagen in een SUF bestand.

Na de metingen wordt ten kantore een DVD gebrand met daarop de video's en de bijbehorende SUF bestanden. Deze bestanden worden door de OomenViewer gecombineerd. De viewer toont een lijst van schadecodes, eventueel gefilterd met criteria. Klikt men op een schadebeeld, dan spoelt de video naar die plek. Dit werkt tijdsbesparend omdat men snel de schades bij langs kan lopen en niet de hele video af hoeft te kijken. De viewer is meertalig. (C++Builder).

 

 

2001  AME, Eindhoven

 

Software voor gestuurd boren

Om onder snelwegen en kanalen heen te boren gebruikt men een hydraulische boor met een schuine voorkant erop, zodat men in een bocht kan boren door de boor in de juiste stand te zetten en dan te duwen. AME ontwikkelde in opdracht van een boormaatschappij een nieuwe boorkop waar sensoren in zitten die de orientatie van de kop meet en naar boven doorstuurt. Daar wordt het boorproces in de gaten gehouden, en eventueel bijgestuurd. De software daarvoor ontwikkelde ik in Visual C++ 6. Op lokatie runt deze software op de laptop van de boormeester. De orientatie-gegevens komen via de seriele poort binnen, en na (nogal ingewikkelde) berekeningen toont het programma de orientatie en plaats van de boor, en als deze teveel afwijkt van de geplande route wordt de boormeester daarop geattendeerd.
Ook de operator van de boormachine heeft toegang nodig tot de gegevens, ondermeer om de boor in de juiste orientatie te zetten. Daarom ontwikkelde AME een waterdicht displaykastje dat op de boormachine wordt vastgezet. Dit kastje bevat een kleine PC die Windows 3.11 draait; omdat ik ook de software voor dit kastje ontwikkelde moest ik daarvoor Visual C 1.52 gebruiken, een echt ouwetje.

 

Apache, PHP, MySQL studie

Bij KPN had ik al ervaring opgedaan met serverside-scripting op webservers, in combinatie met een database. Bij de KPN betekende dat meestal ASP in combinatie met Oracle of Access. Ik wilde mijn kennis op dit gebied echter wat uitbreiden dus ik keek uit naar andere technologieen, bij voorkeur platform-onafhankelijk. Daarom ben ik intensief Open-Source oplossingen hiervoor gaan bestuderen - de keus valt dan al snel op Apache in combinatie met PHP en MySQL. Ik schreef al vloeiend C en C++, en de C-achtige syntax van PHP was een verademing na het Visual-Basic achtige ASP. De functiebibliotheek bij PHP is indrukwekkend, en ook MySQL heeft een paar heel handige uitbreidingen t.o.v. standaard SQL.

 

 

2000  Vakantie

Een mens moet ook eens wat anders doen dan de hele tijd binnen zitten tussen vier muren. Daarom heb ik in juni KPN verlaten en een comfortabele ligfiets gekocht en daarmee heb ik de zomermaanden door de noordelijke provincies rondgereden (3500 km). In de herfst heb ik leren lassen. Autogeen is mijn favouriet. In de winter bestudeerde ik electronica. Hoe werken halfgeleiders precies, en hoe combineer je ze tot zinvolle schakelingen?

 

Diverse software

Als bestaande klanten terugkomen met extra wensen die ze graag in de software aangebracht willen zien, is het moeilijk om 'nee, ik heb vakantie' te zeggen. Dus door de maanden heen heb ik allerlei kleinere klusjes gedaan voor oude klanten.

Ook heb ik mij hobby-matig bezig gehouden met peer-to-peer technieken en transportprotocollen. Voor de studenten-volleybalvereniging DKV, die elk jaar een groot internationaal toernooi organiseert, schreef ik pro deo een competitie-plannings-programma. Dat was interessant omdat ik mij hiervoor niet had beziggehouden met roosterplanningstechnieken en wat daar allemaal bij komt kijken.

 

 

1999  KPN Telecom/Zeus, Groningen

Middleware voor een webapplikatie waarmee klanten van KPN telecom diensten als nummerweergave en blokkeringen kunnen instellen. (Bea Jolt, Tuxedo, Java, COM, CORBA, BroadVision).

Klik op een screenshot om te vergroten.
De screenshots openen in een apart, nieuw window.

 

KPN Telecom/Brommer, Groningen

Web-enabled analyse- en rapportage van omzet gegevens t.b.v. KPN Sales medewerkers. (Internet Information Server, Windows NT4, C++ COM Componenten, Visual Basic Webclasses).

 

Gemeente Haren 

Rapportage programmatuur voor de gemeentelijke financiële begroting. (In C++Builder met BDE).

 

Oomen Grondtechniek,  Sprundel (zie site)

GeoRadar Analyse van grond-radar meetgegevens. (In C++Builder).

RioolVideo View/Annotatie-tool voor rioolinspectie met video. (In C++Builder).

 

AtYourSite,  Amsterdam

Dynamische websites, gegenereerd uit een database, voor makelaars en advertentie-firma's. (In C++Builder).

 

Historische Uitgeverij,  Groningen (zie site)

HUW; Windows versie van klantrelatie abonnement-beheerssysteem voor Historische Uitgeverij te Groningen.

 

 

1998  KPN Telecom/WebKADO,  Groningen

Prototype raamwerk voor interactieve websites. (met Java, DCOM, Active Server Pages, Visual Basic, Internet Information Server op Windows NT, Apache op HPUX, certificate security).

 

KPN Telecom/CyberChipper,  Den Haag

Met de CyberChipper kun je met je Chipperkaart betalen over het internet. Ontwikkeling van een aantal basisklassen voor de CyberChipper consumer/merchant software: implementatie van userinterface (tabframe, selftranslating dialogs, modelessness), een multi-inzetbare TCP/IP socket communicatie class, en een aantal security-routines (gebaseerd op RSA labs: DES encryptie/decryptie, RSA public/private key + SHA-1 certificate signatures (X.509), Diffie-Hellman key exchange). Samen vormen zij een Secure Socket Layer, die voldoet aan de strenge eisen die de nederlandse banken stellen aan financiële transacties over het internet. (In Microsoft Visual C++).


De wallet, steek je chipkaart erin en toets je pincode

 

 

1997  Getronics Software,  Apeldoorn

Uitbreidingen aan DRM Toolkit; zie hieronder bij Computer Uitwijk Centrum (overgenomen door Getronics, heet tegenwoordig Getronics Business Continuity). Belangrijkste uitbreidingen: Sterk verbeterde Windows-95-achtige gebruikersinterface, netwerk-awareness, nieuwe functionaliteit. (Borland C).

Computer Uitwijk Centrum,  Lelystad

(Vanaf 1991). DRM Toolkit. Hulpmiddel om de gang van zaken bij een computer-uitwijk in activiteiten te beschrijven, en hiervan vervolgens een boek af te drukken. Dit wordt een uitwijkscenario genoemd. Met netwerkplanning en simulatie-mogelijkheid. In 1996 heb ik DRM Toolkit als Windows applikatie herschreven. DOS applikaties begonnen uit de tijd te raken. DRM Toolkit schakelde toen voor de boek-generatie ook over van WordPerfect naar Word.

(vanaf 1990) Uitwijkhandboek, geheel herschreven voor netwerksituatie, modernere schermpresentatie, helpsysteem en extra consistentiecontroles. (Borland C).

 

Gemeente Haren

Data-entry software voor begroting en managementrapportage, uitbouwende op FAS. (Borland C met BDE).

 

Olsy (Olivetti software),  Leiden

Drie maanden voor Olsy gewerkt (dat is de software-tak van Olivetti, overgenomen door Wang en Getronics), aan een FileNet applikatie voor het Rijksdienstwegverkeer te Veendam. Software werd ontwikkeld in Microsoft Visual C++, met gebruikmaking van MFC (Foundation classes framewerk) en een Olsy-specifiek DIPS framewerk. FileNet is een amerikaans electronisch archiveringssysteem met workflow. Configuratie: een centrale HP server (met operating systeem HPUX en Oracle SQL database), een optische-schijven jukebox (voor miljoenen documenten), een zeer snelle scanner (ImageTrac) met ingebouwde OCR, en enkele PC's waarop toepassingsspecifieke software draait (FileNet clients). Het geheel natuurlijk in netwerkconfiguratie. (Microsoft Visual C++).

 

WebResult,  Groningen

Ontwerp en generatiesoftware voor watersport-website op het Internet; automatische generatie van alle html documenten en html indexen vanuit een database met boten, en koppeling aan plaatjes. Kostenoptimalisering dmv. kompleet geautomatiseerd traject voor nieuwe adverteerders. HTML-database-publishing. (Borland C).

 

HEMA,  Hoogeveen

Enige systeemadministratieve aanpassingen aan hun Novell/Windows netwerk; Exact applikatie gemigreerd; backup voorziening gecontroleerd.

 

 

1996  Berenschot,  Utrecht

Kleine fixes aan (een door iemand anders geschreven) toepassing in Visual Basic waarmee de tabellen voor het Berenschot salarisenquête-boek gegenereerd worden (werden?). (Visual Basic).

Historische Uitgeverij,  Groningen

Fonds van de Historische Uitgeverij in electronische vorm op het World Wide Web (Internet); HTML Site constructie & installatie.

 

 

1995  Berenschot,  Utrecht

1993 JPS, Berenschot Job Pricing System; het waarderen van functies in een hierarchisch beoordelingssysteem; het toekennen van functies aan families en produktgroepen; zoeken & vergelijken van functies aan de hand van locatie, context, score of beloning; interpolatie & grafisch afbeelden van beloningsstructuren. (Borland C).

 

RM-Service,  Leeuwarden

Conversiesoftware om speciale credit-card printers aan te sturen; Acceptgiro-software om coderegels met Mod11 controles onder OLA's aan te maken; Software om volgens het CLIEOP02 formaat automatische incasso's aan de Bankgirocentrale te kunnen aanleveren, en de teruggemelde resultaten daarvan (GMU) weer terug te kunnen zetten.
Verder ook nog Windows netwerk geïnstalleerd en geconfigureerd. Netwerksoftware voor het geautomatiseerde traject achter de diverse CountDown kaarten (invoer/verwerking incasso's, OLA's, CLIEOP2, CountDown gidsen toesturing etc). (Borland C).

 

ING Bank,  Amsterdam

OFIS; Wens van Raad van Bestuur: Bankbrede standaardisering van functiewaarderingsgegevens; import en conversie van de diverse gedecentraliseerde functieadministraties naar 1 centrale standaard; terugkoppeling naar salarisadministratie op mainframe; software voor onderhoud, diverse queries, een druk-klaar bankbreed Functieboek. (Borland C, Clipper).

 

Tekstschrijver H. Hartsuiker,  Groningen

Handmatig virusvrij maken diverse harddisks, daar waar de antivirus-programmatuur het opgaf; partitietabellen repareren. (Diskeditors).

 

Gemeente Haren

Bestandsconversie programmatuur voor financiële databestanden. (Microsoft Visual C).

 

 

1994  FC Voetbalclub Heerenveen,  Heerenveen

VOETVOLG; Spelersvolgsysteem, netwerkversie; Dataopslag en statistieken over voetballers; Vervangt de papieren administratie; Prestigeobject voor in het nieuwe stadion. (Borland C).

SCOUT: Scoutingssysteem, om speelresultaten en beoorderlingen van allerlei voetballers bij te houden; Wordt gebruikt om aankomende veelbelovende voetballers tijdig te herkennen, zoals wel meer voetbalclubs dat doen. (Borland C).

 

WASYS,  Groningen

ISBN; Catalogus browser voor Sdu Staatsdrukkerij, met bestelmogelijkheid en fax maken. (Borland C).

ARTIKEL; Artikel viewer/indexer voor Tijl/Wegener, supplement bij het tijdscrift Ondernemersvisie; gecomprimeerd electronisch formaat. (Borland C).

 

 

1993  Berenschot,  Utrecht

Software gemaakt voor Berenschot Job Pricing System; dit is het waarderen van functies in een hierarchisch beoordelingssysteem; het toekennen van functies aan families en produktgroepen; zoeken en vergelijken van functies aan de hand van locatie, context, score of beloning; interpolatie en grafisch afbeelden van beloningsstructuren. (Borland C).

 

Historische Uitgeverij,  Groningen

HU: Abonnement-administratie programma voor diverse tijdschriften van deze uitgeverij; verzendlabel printer aansturen; diverse facturen, acceptgiro's en herinneringen aanmaken; aanverwante administratie; online klantinformatiesysteem met handige snelzoekmogelijkheid. (Borland C).

 

Delta Lloyd,  Amsterdam

UL; Offerte programma voor nieuw levensverzekeringsprodukt; financiële meerjarenplanning met convergentie naar gewenst verzekerd eindbedrag; beroepsrisico- en arbeidsongeschiktheids tabellen; passend binnen bestaande software voor tussenpersonen. (Borland C).

 

GROBÉ Nederland,  Assen

BESTEL; Electronische versie van produktcatalogus van schoonmaakmiddelen groothandel; bestel en fax mogelijkheid; voorraad beheer. Word naar klanten gestuurd. (Borland C).

 

 

1992  Berenschot,  Utrecht

Berenschot Schaalprogramma; laat een gebruiker (door combinaties van items aan te bieden) een gekwantificeerde voorkeursschaal vaststellen; wordt gebruikt om een schaalopbouw voor een aantal functies te bepalen; centrale import & consolidatie van beoordelingsresultaten. (Borland C).

 

Wetenschapswinkel Economie (in opdracht FNV),  Groningen

FUNCBAND; Analysesoftware voor salarisgegevens van diverse bedrijven, onderscheiden naar branche, regio en toeslagstructuren; correleren van meerdere bedrijven (adhv selectie) en grafisch afbeelden v.d. resultaten; Is door de vakbond gebruikt voor onderbouwing van looneisen. (Borland C).

 

 

1991  ING Bank,  Amsterdam

Procesbibliotheek; Informatiemanager voor ING-specifieke documenten in electronische vorm. Zoeken, indexeren, raadplegen, afdrukken van allerlei teksten en flowcharts. Inscannen van gedrukt materiaal. (Borland C).

 

Financieel Adviesburo Hemelrijk,  Groningen

Conversies, mailings; omzetten polisbestanden naar adressenbestand; assistentie met diverse omvangrijke mailings. (Borland C, WordPerfect)

 

 

1989  Kuijpers v/d Have Groep,  Amersfoort

Managenent Development; Programma ter ondersteuning van Management Development; werd weer verder verkocht aan andere bedrijven. (Borland C)

 

Bernhard BV & Science Consulting,  Drachten

GEORADAR; software voor grond-radar (blindgangers op bouwsites of betonrot in viaducten opsporen, water vinden in de woestijn): data acquisitie via speciale hardware, bestuurd door machinetaal; nogal complexe wiskundige bewerking op meetgegevens dmv. speciale matrixprocessor; software voor bekijken, bewerken, bemeten en analyseren van de resulterende profielen. (Borland C). In 1999 heb ik een windows versie gemaakt. (C++Builder).

 

 

1988  Kuijpers v/d Have Groep,  Amersfoort

FUWA; Eenvoudige registratie en rapportering van functiewaarderingsgegevens, ter ondersteuning van functiewaardeerders in het veld, vnl. bij ING. (Borland C).

UR; Urenadministratie; op basis van projecten, urenformulieren en nacalculatie. Werd tot 1993 gebruikt, daarna vervangen door Exact. (Borland C).

 

 

1987  Gasunie NV,  Groningen

Topopipe; Ontwerpprogramma voor hogedruk- gastransportleidingen. Is gebruikt voor feasability studies in Kenya, Indonesie, Jemen, Bangladesh en andere landen waar men proefboringen doet en op tijd een financieel plaatje van het transportnet klaar wil hebben. CAD-achtig, grafisch systeem, in tegenstelling tot bestaande mainframe numerieke pijpberekeningsprogrammatuur. (Borland C).

 

 

1986  Computer Uitwijk Centrum,  Lelystad

PUNS; Uitwijkhandboek data-entry, centrale import, generatie uitwijk handboek; Koppeling met mainframe en tekstverwerkers. Speciale klantversie en verzenddiskette-systeem. (In DBase2 en Turbo C).  

 content last edited on February 28, 2012, 14:06 - rendered in 2.17 msec